Bước 1: Tại sản phẩm cần mua, chọn size, chọn số lượng, sau đó:
– Nhấn vô Đặt Hàng để tiếp tục chuyển qua bước 1

Bước 2:
– Kiểm tra lại thông tin sản phẩm đặt hàng  (tên sản phẩm, số lượng, size , đơn giá) trong giỏ hàng của bạn, sau đó chọn thanh toán


Bước 3:
– Nhập thông tin đầy đủ của người mua gồm họ tên và địa chỉ giao hàng tại mục 1
– Kiểm tra một lần nữa đơn hàng tại mục 2
– Chọn đặt hàng và chờ xác nhận đơn hàng tại mục 3

Bước 4: Xem thông tin đơn hàng đã đặt.

Sau khi nhận được đơn hàng của bạn, THỎ TÂY BOUTIQUE sẽ phản hồi với bạn lại trong vòng 24h để xác nhận giao hàng, chuyển hàng hoặc thông báo các trường hợp đơn hàng gặp sự cố.